Smart og rent
For at naturen kan bevares

Solvind jobber med små vindkraftanlegg basert på nyeste, mest effektive teknologi som tilpasses lokale forhold. Vi bruker bestående infrastruktur og plasserer anleggene i områder som allerede er tatt i bruk av menneskene. Et enkelt prinsipp med stor virkning som vi jobber etter siden 2003. Det gir et lite fotavtrykk for vindkraftprosjektet, og hjelper å bevare naturområder -  og kloden.

Våre prinsipper

Lokal forankring

Vind og jordbruk

Vind og industri