Våre prosjekter
Naturvennlig fornybar energi fra nabolaget

Vi bygger småskala vindkraftverk som produserer kortreist energi til lokal- samfunnet. Her får du en oversikt over våre prosjekter som har som mål å skåne naturen for inngrep og å produsere miljøvennlig energi for en bærekraftig fremtid.

Igangsatte prosjekter

Planlagte prosjekter

Referanse prosjekter

Faser i prosjektutviklingen