En annerledes vindkraftaktør
Vi har to tanker i hodet samtidig
SE VÅR FILM HER

Vi bygger småskala vindkraftverk som produserer kortreist energi til lokal- samfunnet. Med hensyn til naturen og i lokalt samarbeid utformer vi de beste prosjektene. Det gir verdiskapning for Norge og viktige bidrag til klimasatsingen.